خدمات

  • طراحی پیش طرح(اتود اولیه)
  • طراحی گرافیک وب سایت در 4 صفحه
مشاهده تصویر کامل پروژه

نام پروژه

طراحی پنل مدیریت ایکس پیکسل

طراحی پنل مدیریت ایکس پیکسل که یک مدیریت محتوا و سایت ساز می باشد با کلیه المنت ها و صفحات مختلف طراحی شده است

تصاویر پروژه