خدمات

  • طراحی پیش طرح(اتود اولیه)
  • طراحی گرافیک وب سایت در 4 صفحه
  • نسخه ویژه موبایل
مشاهده تصویر کامل پروژه

نام پروژه

طراحی وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس

مرکز توسعه آموزش های مجازی پارس در زمینه توسعه آموزش مجازی و ارائه مدارک معتبر در زمینه های مختلف فعالیت دارد.

تصاویر پروژه