خدمات

  • طراحی پیش طرح(اتود اولیه)
  • طراحی گرافیک وب سایت در 3 صفحه
مشاهده تصویر کامل پروژه

نام پروژه

طراحی وب سایت پارسیان دانش پنداز

وب سایت پارسیان دانش پنداز که وابسته به مرکز آموزش مجازی پارس می باشد در زمینه ارائه بسته های آموزش فراگیر پیام نور فعالیت دارد

تصاویر پروژه