خدمات

  • طراحی پیش طرح(اتود اولیه)
  • طراحی گرافیک وب سایت در 4 صفحه
مشاهده تصویر کامل پروژه

نام پروژه

طراحی سایت شرکت برگ سبز آترین

شرکت برگ سبز آترین در زمینه تامین و پخش دارو فعالیت دارد. تمرکز برگ سبز آترین بر تقویت سبد دارویی به معنای همکاری صادقانه و محترمانه با شرکت های تولیدی است.

تصاویر پروژه